Vnúčatá starým rodičom – 2021

  Milí starkí, prijmite od nás niekoľko multimediálnych darčekov. Ľúbime Vás! Video 1. 4.A a 4.B na angličtine s Mgr. Jankou Lastičovou. Pesnička na konci – 3.A – Mgr. Katka Flajsová. Mgr. Majka Tokárová – tanec, kávové srdcia, niektoré videoodkazy – 2.A, Mgr. Anička Špavorová – fotky z 2.BSpracovala: Mgr. Miška Leginusová Rozprávka o hluchej zlatej rybke. Rozprávka o hluchej zlatej rybke.So žiakmi pripravila Dušana Szalak. Pásmo vtipov od 2.B. Pásmo vtipov od 2.B.S láskou pripravila so žiakmi Mgr. Anna Špavorová. Tanček 2.A S láskou od detí a pani učiteľky Mgr. Márie Tokárovej. Detský svet Detský svet. Pesničku venujú žiaci...