Citáty Sv. Jána Pavla II.

o rodine:

„Rodina ja miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.“

„Tak, ako sa bude dariť rodine, sa bude dariť národu a tak sa bude dariť i celému svetu, v ktorom žijeme.“

„Uchovávanie radostnej rodiny vyžaduje mnoho od oboch, ako od rodičov, tak od detí. Každý člen rodiny sa musí určitým spôsobom stať služobníkom ostatných.“

o láske:

„Kto miluje, ten chce darovať seba samého.“

„Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“

„Život nás učí že láska, manželská láska je základným kameňom každého života.“

o viere a kresťanstve:


„Kresťanský život nie je v tom, aby sme veľa premýšľali, ale aby sme veľmi milovali.“

„Radosť vyplýva zo srdca, ktoré sa cíti byť milované Bohom a ktoré miluje Pána.“

„Kráčajte vždy vo svetle a v sile vzkrieseného Krista. Buďte silní v nádeji a v láske k Bohu a blížnemu. Zachovajte si svoje vzácne slovenské tradície a svoje dedičstvo viery.“

„S náročnosťou súčasného života rastie túžba po vnútornej modlitbe, ktorá umožňuje v hĺbke vlastnej duše stretnúť sa s Bohom.“

o živote:

„Nie je bohatý ten, kto veľa vlastní, ale kto veľa dáva; ten, kto je schopný darovať seba samého.“

„Budúcnosť začína dnes, nie zajtra.“

„Uznať zlyhania je úkon statočnosti a odvahy.“

„Spoločnosť nemôže žiť v mieri a prosperite, nemôže dosiahnuť pravý pokrok bez toho, aby nechránila ľudskej osoby, nerozlučnosť manželstva a úctu k životu.“

„Sloboda nespočíva v tom, že robíme, čo chceme, ale v tom, že máme právo robiť to, čo by sme mali.“

o ženách:

„Ženy, ste tvárou Cirkvi, ktorá žiari pred ľuďmi prostredníctvom vašej lásky, prejavujúcej sa v dobrote, pomoci, poteche, oslobodení a nádeji.“

„Žene je zvláštnym spôsobom zverená radostná úloha viesť deti od najútlejšieho veku k objaveniu nadprirodzeného sveta. Žena má chápavé, citlivé a súcitné srdce, ktoré jej umožňuje dať láske jemnú a vecnú podobu.“

 

Zanechajte odkaz

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *