Kontakty

Ak máte nápady, odporúčania, príspevky… kontaktujte:

(Ak sa Vám po kliknutí na mail neotvorí nakonfigurovaný program, mail si skopírujte do vašich E-mailových klientov.)

Dušana Szalak: dusana.szalak@radlinskeho.sk (šéfredaktorka)
Andrej Ondrejka: andrej.ondrejka@radlinskeho.sk (video a duchovný správca)
Alžbeta Chomisteková: alzbeta.chomistekova@radlinskeho.sk (hudobný program)
Ľudovít Mačor: ludovit.macor@radlinskeho.sk (administrátor stránky)

Môžete zanechať aj komentáre, ktoré sa zobrazia po schválení administrátorom