Bubnovačka 2020

Tretí novembrový týždeň sa žiaci našej školy aktívne zapojili do 7. ročníka celoslovenského projektu BUBNOVAČKA „Aby deti bolo lepšie počuť.“ Každoročne sa na námestiach našich miest a obcí stretávajú deti a symbolickým bubnovaním, pokrikom, spevom bojujú proti šikane. Tento rok sa síce nemohli vybrať do ulíc svojich miest a bubnovať, to im však nezabránilo, aby to urobili inak. Poďte sa s nami pozrieť ako to vymysleli. Dušana Szalak Bubnovačka 2020  

3D model našej školy

Pozrite si 3D model našej školy, projekt od nášho šikovného maturanta Enrika Úradníka. Malo by stačiť stiahnuť si súbor (https://www.radlinskeho.sk/3dskola/skola.zip), rozzipovať ho do PC a spustiť pomocou 3D prehliadača, ktorý je súčasť Windows 10. Alebo použite online glTF Viewer (https://gltf-viewer.donmccurdy.com). Enriko super!  

Deň detí

Evanjelium podľa Matúša 18, 1-5 V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“ On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich  a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.  Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve.  A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma…  Naše práce k MDD MDD štvrtáci – čím by sme potešili deti na celom svete 3.B – kreslí MDD MDD očami 3.A ako by vyzeralo MDD, keby nebola korona (druháci) Ako si predstavujú...

Citáty Sv. Jána Pavla II.

o rodine: „Rodina ja miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.“ „Tak, ako sa bude dariť rodine, sa bude dariť národu a tak sa bude dariť i celému svetu, v ktorom žijeme.“ „Uchovávanie radostnej rodiny vyžaduje mnoho od oboch, ako od rodičov, tak od detí. Každý člen rodiny sa musí určitým spôsobom stať služobníkom ostatných.“ o láske: „Kto miluje, ten chce darovať seba samého.“ „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ „Život nás učí že láska, manželská láska je základným kameňom každého života.“ o viere a kresťanstve: „Kresťanský život nie je v tom, aby sme veľa...