3D model našej školy

  Pozrite si 3D model našej školy, projekt od nášho šikovného maturanta Enrika Úradníka. Malo by stačiť stiahnuť si súbor (https://www.radlinskeho.sk/3dskola/skola.zip), rozzipovať ho do PC a spustiť pomocou 3D prehliadača, ktorý je súčasť Windows 10. Alebo použite online glTF Viewer (https://gltf-viewer.donmccurdy.com). Enriko super!

Deň detí

  Evanjelium podľa Matúša 18, 1-5 V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“ On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich  a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.  Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve.  A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma…  Naše práce k MDD MDD štvrtáci – čím by sme potešili deti na celom svete 3.B – kreslí MDD MDD očami 3.A ako by vyzeralo MDD, keby nebola korona (druháci) Ako si...

Citáty Sv. Jána Pavla II.

  o rodine: „Rodina ja miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.“ „Tak, ako sa bude dariť rodine, sa bude dariť národu a tak sa bude dariť i celému svetu, v ktorom žijeme.“ „Uchovávanie radostnej rodiny vyžaduje mnoho od oboch, ako od rodičov, tak od detí. Každý člen rodiny sa musí určitým spôsobom stať služobníkom ostatných.“ o láske: „Kto miluje, ten chce darovať seba samého.“ „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ „Život nás učí že láska, manželská láska je základným kameňom každého života.“ o viere a kresťanstve: „Kresťanský život nie je v tom, aby sme...

Vyrob kŕmidlo pre vtáčiky

  Samotný vznik medzinárodného česko-slovenského projektu Když se Zemi špatně dýchá, zavolá si pomocníka bol inšpirovaný témou, ktorú na rok 2020 vyhlásila Európska komisia: Klimatické zmeny a environmentálne problémy. Od februára sa spoločne s ďalšími štyrmi školami dozvedáme, ako môžeme prispieť k ochrane životného prostredia. Učíme sa, že máme vlastnú zodpovednosť za životné prostredie. Preto sme sa rozhodli pomáhať prírode. Okrem zbierania odpadkov sme chceli urobiť niečo aj pre zvieratká. My, žiaci z 2. A sme pre Vás pripravili niekoľko návodov ako vyrobiť kŕmidlo pre vtáčiky. Nech sa páči, môžete sa inšpirovať a tvoriť. https://twinspace.etwinning.net/110292/pages/page/944488 Ak nám pošlete fotografiu svojho kŕmidla, objaví sa na...